Generic placeholder thumbnail
MALAIUR MANIKAM

UTHAYA SANKAR SB

5

Other | Complete

183 View(s)

Saya dapati bahawasanya Uthaya sememangnya suara yang melawan; bukan suara yang menurut. Bagi saya lawannya itu adalah waras. Saya sendiri memang amat mengalu-alukan pandangan yang berbeza; malah pandangan yang mencabar. Sebab itulah antara saya dengan Uthaya memang langsung tidak bermasalah. Saya lihat apa yang ditulis dalam kumpulan esei ini sedikit sebanyak berakar pada sikap melawan dan tidak menurut itu. Apa yang disajikannya menerusi esei-esei ini wajar dibaca, diteliti dan didalami dan dipertengkar (dibahas) secara sihat. A. Samad Said Sasterawan Negara